10 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 077. Al-Mursalat

Terjemahan Al-Qur'an Surah 077. Al-Mursalat

[77.1] Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

[77.2] dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,

[77.3] dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,

[77.4] dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya,

[77.5] dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

[77.6] untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

[77.7] sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

[77.8] Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

[77.9] dan apabila langit telah dibelah,

[77.10] dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

[77.11] dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

[77.12] (Niscaya dikatakan kepada mereka:) “Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?”

[77.13] Sampai hari keputusan.

[77.14] Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

[77.15] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.16] Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

[77.17] Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

[77.18] Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

[77.19] Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.20] Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,

[77.21] Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),

[77.22] sampai waktu yang ditentukan,

[77.23] lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.

[77.24] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.25] Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,

[77.26] Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,

[77.27] dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?

[77.28] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.29] (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): “Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

[77.30] Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,

[77.31] yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka”.

[77.32] Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,

[77.33] seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

[77.34] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.35] Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),

[77.36] dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

[77.37] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.38] Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.

[77.39] Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.

[77.40] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.41] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.

[77.42] Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.

[77.43] (Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”.

[77.44] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[77.45] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.46] (Dikatakan kepada orang-orang Kafir): “Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa”.

[77.47] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.48] Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ruku’lah”, niscaya mereka tidak mau rukuk.

[77.49] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77.50] Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur’an ini mereka akan beriman?
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar