12 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 112. Al-Ikhlas

Terjemahan Al-Qur'an Surah 112. Al-Ikhlas

[112.1] Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

[112.2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

[112.3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

[112.4] dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar