12 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 082. Al-Infithar

Terjemahan Al-Qur'an Surah 082. Al-Infithar

[82.1] Apabila langit terbelah,

[82.2] dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

[82.3] dan apabila lautan dijadikan meluap,

[82.4] dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

[82.5] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

[82.6] Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

[82.7] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,

[82.8] dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.

[82.9] Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

[82.10] Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

[82.11] yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),

[82.12] mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[82.13] Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,

[82.14] dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

[82.15] Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

[82.16] Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

[82.17] Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82.18] Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82.19] (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar