12 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 081. At-Takwir

Terjemahan Al-Qur'an Surah 081. At-Takwir

[81.1] Apabila matahari digulung,

[81.2] dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

[81.3] dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

[81.4] dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan),

[81.5] dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

[81.6] dan apabila lautan dipanaskan,

[81.7] dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),

[81.8] apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

[81.9] karena dosa apakah dia dibunuh,

[81.10] dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,

[81.11] dan apabila langit dilenyapkan,

[81.12] dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

[81.13] dan apabila surga didekatkan,

[81.14] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

[81.15] Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,

[81.16] yang beredar dan terbenam,

[81.17] demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,

[81.18] dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

[81.19] sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

[81.20] yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy,

[81.21] yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.

[81.22] Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.

[81.23] Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

[81.24] Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib.

[81.25] Dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,

[81.26] maka ke manakah kamu akan pergi?

[81.27] Al Qur’an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,

[81.28] (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

[81.29] Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar