12 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 087. Al-A'la

Terjemahan Al-Qur'an Surah 087. Al-A'la

[87.1] Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,

[87.2] yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),

[87.3] dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,

[87.4] dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,

[87.5] lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

[87.6] Kami akan membacakan (Al Qur’an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,

[87.7] kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

[87.8] Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah,

[87.9] oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,

[87.10] orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,

[87.11] orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.

[87.12] (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).

[87.13] Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.

[87.14] Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

[87.15] dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

[87.16] Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.

[87.17] Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

[87.18] Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,

[87.19] (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar